Masto Cupin koronaohjeistus

Terveys, vastuullisuus ja turvallisuus edellä kohti turnausta.

Tarjotaksemme mahdollisimman turvallisen turnausympäristön pelaajille, toimihenkilöille ja sidosryhmille, Masto Cup turnaus noudattaa turnausjärjestelyissä alueen viranomaisten (THL, AVI, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, sekä alueen kunnat) ohjeita. Kenttäalueet, ja toiminta kenttäalueilla toteutetaan terveysviranomaisen antamilla käsihygieniaa ja turvavälejä koskevia suosituksia. Jokaiselle kenttäalueelle on nimetty kenttä- ja turvallisuusvastaavat, jotka muun turnaushenkilöstön tavoin toteuttavat annettuja turvallisuusohjeita.

Osallistuvia joukkueita, turnauksen henkilöstöä ja sidosryhmiä tiedotetaan turnausviikolla tarkemmin vallitsevista suosituksista, rajoituksista ja painotetaan koronavirukseen liittyviä ohjeistuksia.

Kaikilta osallistuvilta tahoilta edellytetään osallistumista vain täysin terveenä. Ottelutapahtumiin ja tapahtuma-alueille ei saa tulla, mikäli pieniäkään sairauden oireita ilmaantuu. Kenttäalueilla turnauksen henkilöstö pitää huolen, että viranomaisten antamat suositukset toteutuvat ja muun muassa käsidesiä ja käsien pesumahdollisuudet säilyvät osallistujilla. Osallistuvia pelaajia ja toimihenkilöitä ohjeistaan kentällä niin suusanallisesti kuin printatuin ohjein käsihygieniasta, sekä turvaväleistä. Peliä edeltävissä teikkauksissa vältetään kontaktia, pelien jälkeiset kättelyt jätetään väliin, ja pelaajia ohjeistetaan juhlimaan maaleja ilman lähikontakteja, sekä välttämään sylkemistä ja nenän niistämistä kentällä. Pelien ulkopuolella suositellaan kaikkia yli 12-vuotiaita käyttämään kasvomaskeja.

Kenttäalueen ruuhkautumista vältetään, osoittamalla joukkueille omat pisteet kentillä, missä pitää niin kutsuttua turnausleiriä pelien ajan. Otteluohjelmien rytmityksellä ja ikäluokkien jakautumisella kahdeksalle eri turnauskentälle ympäri Lahtea ja lähialueita vältetään suurien massojen kohtaamista. Otteluohjelmat mahdollistavat portaittain saapumisen kentälle, jolloin turvavälit säilyvät kenttäalueilla. Ulkopuolisia katsojia ohjeistetaan toimimaan vallitsevien alueen suositusten ja rajoitusten mukaisesti, turvavälit ja etäisyydet huomioiden. Kenttäalueet ovat ainoastaan joukkueen pelaajien ja välttämättömien toimihenkilöiden käytössä. Kentillä saavat toimia ainoastaan peliä pelaavat joukkueet. Esimerkiksi mahdolliset lämmittelyt ja loppuverryttelyt hoidetaan muilla alueilla, ruuhkauttamatta kentän reunamia. Kentille saavutaan vaan hieman ennen ottelun alkua ja poistutaan välittömästi päätösvihellyksen jälkeen. Kenttien pukukoppeja tulee käyttää vain välttämättömissä tilanteissa, kopeissa ei kerrallaan olla laumoittain, eikä kopeissa säilytetä mitään. Pukukopeista saapuvat joukkueet saavat kenttäkohtaisesti ohjeita ennen turnausta, sekä toimintatavoista kullakin kentällä.

Kentillä on kiinteiden WC-tilojen lisäksi siirtokäymälöitä. Siirtokäymälöitä on sijoitettu sellaisille kentille, jossa kiinteitä WC-tiloja on saatavilla rajoitetusti. Siirtokäymälöiden siistimisestä vastaa toimittaja. WC-tilojen yhteydessä on käsienpesupisteet ja saippuaa, saniteettitiloja siivotaan päivien aikana riittävän useasti.

Kentillä toimivissa tilapäismyyntikojuissa Masto Cup noudattaa alueen terveysviranomaisen ohjeita ja määräyksiä. Myyntikojuissa henkilöstö on suojautunut kasvomaskein/-visiirein ja hansikkain. Myyntipisteissä on tarjolla riittävästi käsidesiä, sekä ohjeistukset turvaväleistä ja käsihygieniasta. Myyntipisteiden henkilöstö on perehdytetty omavalvontasuunnitelmiin ja -ohjeisiin, ja näin ollen varmistetaan muun muassa hygieniatasojen säilyvyys koko turnauksen ajan. Kaikissa myyntipisteissä suositaan korttimaksuja.

Urheiluopistoilla ja hotelleissa majoittuvat Masto Cup-vieraita ohjeistetaan noudattamaan terveysviranomaisten yleisiä ohjeita ja suosituksia, sekä majoitusliikkeiden antamia omia ohjeistuksia.

Koulumajoituksessa majoittuvia Masto Cup-vieraita ohjeistetaan erillisellä majoitusohjeella. Turnausruokalassa turvaväleistä huolehditaan pöytien väljällä sijoittelulla, sekä rytmittämällä ruokataukoja otteluohjelmiin. Ruoan valmistuksessa ja jakelussa varmistetaan hygienia koulutetun Koulutuskeskus Salpauksen keittiöhenkilöstön toimesta. Turnausruokalan toimintaohjeissa painotetaan käsihygieniaa ja turvavälejä.

Mikäli joukkueessa todetaan turnausta ennen koronatapaus, noudatetaan tässä viranomaisten ohjeistuksia. Pyydämme saapuvia joukkueita olemaan turnausjärjestäjään yhteydessä, mikäli joukkue joutuu jättäytymään karanteenin vuoksi pois turnauksesta. Mikäli joukkueessa todetaan koronatapaus turnauksen aikana, noudatetaan ensisijaisesti viranomaisten ohjeistuksia. Tautiketjujen jäljittämisestä vastaavat loppukädessä terveysviranomaiset. Mahdollisen jäljittämisen helpottamiseksi kaikkien joukkueiden jäsenet kirjataan ylös joukkueiden toimihenkilöiden toimesta ja muistiinpanoja säilytetään tapahtumakohtaisesti vähintään viikko turnauksen päätyttyä. Joukkueeseen suunnatusta terveysviranomaisen toimenpiteestä tulee ilmoittaa turnauksen-/kilpailunjärjestäjälle, joka päättää tilanteen edellyttämistä toimenpiteistä.

Masto Cup terveysturvallisuusohje.

Masto Cup